විදුලි උපකරණයක් ක්‍රියාත්මක වීමේදී වැය වන විදුලි ප්‍රමාණය දැන ගන්නේ කොහොමද ?

 

විදුලි බිල කියන්නේ හැම ගෙදරකම තියෙන ප්‍රධාන මාසික වියදමක්. විදුලිය නැතිවම බැරි අත්‍යාවශ්‍ය දෙයක් නිසා පාවිච්චි නොකරත් බැහැ. විදුලි බිල නොගෙව්වොත් ඊලඟ මාසෙ ඉතින් කළුවරේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ. මේ නිසා අපි කැමති වුනත් නැතත් බිල කීයක් ආවත් අනිවාර්යෙන්ම වෙලාවට බිල ගෙවන්න වෙනවා.

 

මේ සඳහා හොඳම විකල්පය තමයි විදුලි බිල අඩු කර ගන්න උත්සාහ දැරීම. නිසි ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරනවා නම් ඕනෑම කෙනෙකුට විදුලි බිල 50% ක් පමණ ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන්. මොකද සෑම ගෙදරකම විදුලි බිලෙන් 50% ක්ම අඩංගු වෙන්නේ නාස්තිය හා නොසැලක්ලිමත් බව.

 

විදුලිය ඉතිරි කරන්න කලින් දැන ගෙන ඉදිමු විදුලි උපකරණයක් ක්‍රියාත්මක වීමේදී වැය වන විදුලි ප්‍රමාණය දැන ගන්නේ කොහොමද කියලා.
TEAC_colour_TV_name_plate_power_rating_large
ඕනෑම විදුලි උපකරණයක පිටුපස මේ ආකාරයෙන් එම උපකරණය විසින් භාවිතා කරන උපරිම වොට් (W) ගණන සදහන් වෙනවා. නමුත් උපාංගය ක්‍රියාත්මක වන තීව්‍රතාවය අඩු කරන විට වැය වන වොට් (W) ගණන මීට වඩා අඩු විය හැකියි. මෙම රුපවාහිනී යන්ත්‍රය පැයක් ක්‍රියාත්මක කර තබන විට වොට් 0.13 ක් වැය වෙනවා. පැය 10ක් ක්‍රියාත්මක කර තබන විට වොට් 1.3 ක් වැය වෙනවා.

 

ඔබ භාවිතා කරන විදුලි උපකරණ වල පිටුපස හො කුමන හෝ ස්ථානයක එම විදුලි උපකරණය පිළිබඳව විස්තර සටහන් කර තිබෙනවා. එහි W අකුර සහිතව සටහන් කර ඇති ඉලක්කමෙන් හැඳින්වෙන්නේ වොට් (Watt) යන අර්ථයයි. මෙය අදාල විදුලි උපකරණය භාවිතා කරන විදුලි ප්‍රමාණයයි. (උදා :- 30W, 15W, 150W)

 

ඔබේ නිවසේ විදුලි මීටරයේ එක් විදුලි ඒකකයක් යනු කිලෝ වොට් පැය 01 ක්. (1 kwh 1000 wh) එනම් කිලෝ වොට් එකක් හෙවත් වොට් 1000 විදුලි උපකරණයක් පැයක් මුළුල්ලේ ක්‍රියාත්මක කර තැබූ විට ඔබේ විදුලි බිලට එක් විදුලි ඒකකයක් (01 Unit) එකතු වෙනවා. 100W විදුලි බුබුලක් පැය ක් දල්වා තැබුවොත් විදුලි බිලට ඒකක 0.1 ක් (දශම එකක්) එකතු වෙනවා.

 

1000 W ක් පැය 01                                 ඒකක 01
  100 W ක් පැය 01                                 ඒකක 0.1
  100 W ක් පැය 10                                 ඒකක 01

 

ඉහත කරුණු අනුව විදුලි උපාංග භාවිතා වන කාලය අනුව ඒවා වැය කරන විදුලි ඒකක ප්‍රමාණය පහත පරිදි අවබෝධ කර ගත හැකිය.

 

වොට් ගණන (W) දිනකට භාවිතා වන කාලය දිනකට වැය වන විදුලි ඒකක ගණන මාසිකව වැය වන විදුලි ඒකක ගණන
1000 W පැය 01 01 30
500 W පැය 01 0.5 15
250 W පැය 04 01 30
15 W (CFL බල්බ) පැය 01 0.015 0.45
15 W (CFL බල්බ) පැය 04 0.06 1.98
30 W (32” LED TV) පැය 04 0.12 3.6
50 W (Table Fan) පැය 01 0.05 1.5
1800 W (විදුලි කේතල) විනාඩි 15 0.45 13.5

ඉහත වගුව අනුව විදුලි උපකරණ වල සටහන් කර ඇති W අගය අනුව ඒවා භාවිතා වන කාලය තුළ වැය වන විදුලි ප්‍රමාණය පිළිබඳව දළ අවබෝධයක් ඔබට ලබා ගත හැකිය.

 

නිවසේ විදුලි බිල මාසිකව ඒකක 90 ක් හෝ ඊට අඩුවෙන් පවත්වා ගෙන යා හැකි නම් ඔබට ගෙවීමට සිදුවන්නේ රු: 1000 ට අඩු බිල්පතක්. එම  නිසා විදුලි උපකරණ වල භාවිතා වන watt ගණන අවබෝධ කරගෙන භාවිතා කිරීමෙන් ඔබටත් මෙම ඉලක්කයට ලඟාවිය හැකියි.

 

Light bulbs have evolved from the standard incandescent (right) to compact fluorescents and now LEDs (left), which come in a variety of shapes -- some quite familiar in appearance.

දැනට භාවිතා වන ප්‍රධාන විදුලි බල්බ වර්ග 03 ක් දැකිය හැකිය

  1. Incandescent Bulb (සාමාන්‍ය සූත්‍රිකා බල්බ)
  2. CFL බල්බ
  3. LED බල්බ

ඉහත බල්බ අතුරින් එකම මට්ටමක ආලෝකයක් නිපදවීමට එම බල්බ වැය කරන Watt ගණන වෙනස් වෙනවා. Incandescent Bulb විශාල වශයෙන් නාස්ති කරන අතර LED බල්බ විශාල වශයෙන් විදුලිය ඉතිරි කරනවා. උදාහරණයක් ලෙස 100 W ක සූත්‍රිකා බල්බයක් නිපදවන ආලෝකය 20 W ක CFL බල්බයකින්ද, 12 W LED බල්බයකින්ද ලබා ගත හැකියි.

 

Incandescent Bulb                                  = 75 W            = දිනකට පැය හතර බැගින් මාසයකට විදුලි ඒකක 09

(සාමාන්‍ය සූත්‍රිකා බල්බ)

CFL බල්බ                                                   = 15 W             = දිනකට පැය හතර බැගින් මාසයකට විදුලි ඒකක 1.8

LED බල්බ                                                   =   7 W             = දිනකට පැය හතර බැගින් මාසයකට විදුලි ඒකක 0.8

 

විදුලි උපකරණයක විදුලිය වැය වීම සඳහා අදාල W (Watt) ගණන සෙවීමේදී V (Volt) ගණන සමඟ එය පටලවා ගන්න එපා. 220 V, 240 V, 12 V, 5V, ලෙස විදුලි උපකරණ වල සටහන් කර ඇත්තේ එම උපකරණ ක්‍රියාත්මක කර වීමට ලබා දිය යුතු වෝල්ටීයතාවයයි. වැය වන විදුලි ප්‍රමාණය සැම විටම W යන අකුරෙන් සටහන් කර ඇත.

 

 

 

.

Sinhalapedia PVT Ltd

Pin It on Pinterest