අරුම පුදුම යෝධ එළවළු

ඇලස්කාවේ වගා බිම්වල සෑදෙන එළවුළු අතරින් බොහොමයක් ඇති දැවැන්ත යෝධ ඒවායි. මීට හේතුව ලෙස විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ ඇලස්කාවට දවසේ පැය 20ක් ම හිරු එලිය වැටීම නිසා නොනවත්වාම ශාක වලින් ආහාර නිපදවීමයි. ඇලස්කාවේ ගොවි බිම් වල වාර්ෂිකව විශාලම එළවුළු හිමි වගා බිම් තේරීමේ තරඟද පැවැත්වෙනවා.

alaska-giant-vegetables-16

 

alaska-giant-vegetables-36-1

මේ අයුරින් වැඩි හිරු එළියක් ලැබෙන්නේ අවුරුද්දෙන් දින 105ක් පමණයි. උතුරු අර්ධ ගෝලයට හිරු එලිය වැටීම අනිත් කාල වල ඉතාමත් අඩු නිසා ඇලස්කාවේ භෝග වගා කිරීමට භාවිතා කල හැක්කේ එම කාල සීමාව තුල පමණයි. නමුත් හිරු එලිය අඩු වීම නිසා වගා කල නොහැකි කාල සීමාවටත් එක්කම හිරු එලිය ලැබෙන කාල සීමාවේදී මේවගේ දැවැන්ත අස්වැන්නක් ලැබීම ඇලස්කා වැසියන් සලකන්නේ සොභාදහම ඔවුන්ට ලබා දුන් ත්‍යාගයක් ලෙසයි.

alaska-giant-vegetables-92

alaska-giant-vegetables-62

alaska-giant-vegetables-72

alaska-giant-vegetables-55

.

Sinhalapedia PVT Ltd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest