පිටසක්වල ජීවීන් යනු දෙවියන්ද?

දේව සංකල්පය සෑම ආගමකම විශාල වශයෙන් මුල් බැසගෙන තිබෙනවා. සෑම ආගමකම මෙම සංකල්පය විශාල වශයෙන් විශ්වාස කිරීමට කුමන හෝ හේතුවක්

Read more

බෝතල් කළ පානීය ජලය ගැන ඔබ නොදත් තතු…

ජලය කියන්නේ නොමිලේ ලැබෙන දෙයක්. ලොව ඕනෑම කෙනෙක්ට නොමිලේ ලබා ගැනීමට අයිතිය තිබෙන ද්‍රව්‍ය අතරින් ජලය හා සමකල හැකි වන්නේ

Read more

සිප ගැනීම හා සම්බන්ධ ඔබ නොදත් විශ්මිත කරුණු 11 ක්

සිප ගැනීම සහ ආදරය ගහට පොත්ත සේ එකට බැඳී පවතින්නක්. සිපගැනීම් පිළිබඳ අත්දැකීම සිය ජීවිත කාලය තුළ නොලබන කෙනෙක් නැතිතරම්.

Read more

Pin It on Pinterest

X